Junta Directiva

L'equip humà que treballa per portar al Club el més alt possible

Junta Directiva

Presidència Jose Mateos
Vicepresidència August Guasch
Secretaria Quique Casado
Tresoreria Miguel Morante

 

Vocals

Vocal Jordi Masfarne
Vocal Mar Ariza